Služby

  • nahlášení a vyřízení pojistné události
  • nezávislé posouzení skutečného stavu vozidla
  • kalkulace případných nutných oprav vozidla
  • zajištění servisu

 nebo

  • v případě opravy vozidla svépomocí, nabízíme kalkulaci opravy akceptovatelnou pojišťovnou

nebo

  • jen zajištění servisu